Splošni pogoji poslovanja

S plačilom tečaja joge v skupini, individualne joge, joge za podjetja, online tečajev joge ali delavnice/dogodka se strinjate s splošnimi pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju.

Plačilo storitev

Plačilo tečaja v skupini je potrebno opraviti vnaprej in je možno izključno prek TRR. Z nakazilom si zagotovite mesto v skupini.

Plačilo delavnice/dogodka je potrebno opraviti vnaprej in je možno izključno prek TRR. Z nakazilom si zagotovite mesto. V primeru izostanka je možno 100% vračilo, če svojo odsotnost javite do 48 ur pred začetkom dogodka/delavnice. Če odsotnost javite do 24 ur pred začetkom, vam vrnemo 50% plačila. Če je do dogodka manj kot 24 ur, pa vračilo ni več možno.

Plačilo individualne joge je potrebno opraviti vnaprej in je možno izključno prek TRR.  Plačilo joge za podjetja se izvede konec meseca oz. po obračunu realiziranih dogovorjenih terminov. V primeru, da se vadba izvaja izven Kranja (individualna joga in joga za podjetja), se lahko dodatno zaračuna strošek prevoza.

V spletni trgovini je nakup online tečajev joge trenutno mogoč:

1.   Po predračunu: kupec vrednost plača z direktnim nakazilom na račun podjetja.

Špela Sila s. p.
Triglavska ulica 24, 4000 Kranj
IBAN / št. Računa: SI56 6100 0000 9834 983 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana)

Za sklic uporabite kodo SI99 in št. naročila, ki je navedena na ponudbi oz. predračunu.

Plačilo mora biti v celoti poravnano v roku 7 dni od prejema naročila in zaključka nakupa, pri čemer 7-dnevni rok začne teči naslednji dan od zaključka nakupa. Kupec lahko za hitrejšo obdelavo naročila podjetje obvesti o izvršenem plačilu na e-naslov info@spelasilajoga.si.

V opredeljenem roku 7 dni od prejema naročila in zaključka nakupa bo podjetje storitev, ki jo je kupec naročil v naročilu, hranil rezervirano za kupca. Če plačilo v opredeljenem 7-dnevnem roku ne bo poravnano, se naročilo šteje za preklicano. Pred iztekom roka si podjetje dovoljuje poslati opomnik.

2.   S kreditno kartico: kupec vrednost poravna ob zaključku nakupa s karticami Visa, American Express in MasterCard.

V primeru plačila s kreditnimi karticami, po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo podjetja.

Pri plačilu s kreditno kartico prek spleta nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s stani kupca obvestite na e-naslov info@spelasilajoga.si za možnost vračila kupnine.

3.   S PayPalom: kupec vrednost poravna ob zaključku nakupa. Po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo podjetja. Pri plačilu s PayPalom prek spleta nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s stani kupca obvestite na e-naslov info@spelasilajoga.si.

Cene in njihove spremembe

Vse cene v spletni trgovini na spletni strani spelasilajoga.si so izražene v evrih (€) in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). Podjetje Špela Sila s.p. ni davčni zavezanec. Gre za redne cene, pri katerih si pridržujemo pravico do spremembe.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. V trenutku oddaje naročila kupec prejme prvo elektronsko sporočilo o potrdilu naročila. V tem trenutku se med kupcem in podjetjem sklene kupoprodajna pogodba s fiksnimi pogoji za obe strani.

V primeru, da se cena izdelka spremeni po že opravljenem nakupu ali med obdelavo naročila, kupec plača ceno, ki je navedena v trenutku naročila.

Popusti in akcije se ne seštevajo, če na spletni strani podjetja ni izrecno navedeno drugače. Različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne in bodo vsakokrat opredeljene na spletni strani.

Omejitev odgovornosti

V primeru, da nam pri navedbi cen ponagaja tiskarski škrat, kupca o tem takoj obvestimo in mu ponudimo pravilno ceno. V primeru, da se kupec s ceno ne strinja, lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe.

Izdaja računa

Po opravljenem nakupu podjetje kupcu pošlje račun v elektronski obliki, na katerem so navedeni cena, dejstvo, da podjetje ni zavezanec za DDV in vsi morebitni stroški povezani z nakupom.

V primeru, da sta kupec in prejemnik dve različni osebi, je kupec to dolžan jasno navesti med oddajo spletnega naročila. V tem primeru se prejemniku pošlje naročilo, kupcu pa se pošlje račun na elektronski naslov, ki ga je navedel ob ustvarjanju naročila.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov za izdajo računa pred oddajo naročila. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah najkasneje v 3 dneh obvestiti podjetje. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov podjetje ni dolžno upoštevati.

Vračilo denarja in veljavnost vadnine za jogo v skupini

Vračilo plačila online tečaja joge po opravljenem nakupu ni mogoče.

V primeru izostanka pri vadbi joge v skupini vračilo plačila vadnine ni mogoče, razen v izrednih primerih, povezanih z zdravstvenimi težavami (in na osnovi zdravniškega potrdila). V primeru izredne situacije, zaradi katere mora tečajnik predčasno prenehati obiskovati semester, je vračilo vadnine možno, obračuna pa se po mesecih, in sicer od dneva, ko je tečajnik sporočil, da prekinja obiskovanje vadbe.

V primeru neopravičenega izostanka se vadnina ne prenaša v naslednji mesec oziroma semester, tečajnik pa ima možnost v istem mesecu oziroma semestru izostanek nadomestiti v katerem od ostalih razpisanih terminov.

V primeru izrednih stanj, kakršna je razglasitev epidemije, vračilo denarja za jogo v skupini ni možno, ampak vadba poteka dalje v virtualni obliki prek spletnih orodij.

Mesečna vadnina velja samo za tisti mesec, za katerega je opravljeno plačilo. Neizkoriščeni termini se ne morejo prenesti v nov mesec.

Semesterska vadnina velja samo za tiste mesece, za katere je bilo opravljeno plačilo. Neizkoriščeni termini se ne morejo prenesti v nov semester.

V času šolskih počitnic in praznikov se vadbe ne izvajajo, razen v primeru drugačnega predhodnega dogovora.

Izključitev odgovornosti

Za vključitev in sodelovanje pri jogi v skupini, individualni jogi, jogi za podjetja, online tečaju joge ali jogijski delavnici/dogodku se odločate na lastno odgovornost in tudi vadite na lastno odgovornost. Podjetje Špela Sila s. p. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo ali poškodbo, ki bi lahko nastala na osnovi izvedenih jogijskih vsebin in uporabe vsebin na tej spletni strani.

Če niste prepričani, ali lahko izvajate vadbo joge, se prej posvetujte s svojim zdravnikom oz. specialistom. Če imate resne oz. kronične zdravstvene težave ali ste noseči, se pred vadbo joge posvetujte s svojim zdravnikom oz. specialistom.

Če med izvajanjem joge začutite slabost, vrtoglavico ali kakršnokoli drugo neprijetno počutje, takoj prenehajte z vajami in se posvetujte s svojim zdravnikom oz. specialistom.

Poskrbite, da boste vaje iz online tečajev izvajali v varnem okolju in v udobnih oblačilih. Priporočljivo je, da vsaj dve uri pred začetkom izvajanja jogijskih vaj ne uživate večjih obrokov.

Vsebine na spletni strani spelasilajoga.si oz. vse usmeritve in nasveti, ki jih vsebujejo, so zgolj informativne narave in ne morejo nadomestiti zdravniškega ali specialističnega mnenja. Z uporabo spletne strani spelasilajoga.si uporabnik potrjuje, da je sprejel vse pogoje poslovanja podjetja Špela Sila s. p. in se z njimi strinja.

Spletna trgovina na strani spelasilajoga.si je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje prek spletne trgovine ali dostop do trgovine in tečajev joge lahko občasno nista mogoča.

Pridržujemo si pravico začasno onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočanje ali oviro za uporabo spletne trgovine in tečajev joge.

V primeru tehničnih težav na spletni strani spelasilajoga.si si pridržujemo pravico preklicati oddana naročila, ki jih je tehnična napaka prizadela. V primeru preklica naročil vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času in vas seznanili z nadaljnjimi koraki.

Podjetje Špela Sila s. p. ne prevzema odgovornosti za težave pri uporabi spletne trgovine zaradi neustreznosti uporabe (npr. pomanjkanja znanja o spletnih orodjih), kakršne koli posledice zlorabe spletne trgovine ter nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo spletne strani in tečajev joge.

Uporabnik je dolžan pred dostopom do spletne strani zagotoviti ustrezno zaščito svoje programske in strojne opreme, s katero do nje dostopa (antivirus itd.). Obenem mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost svojih osebnih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (elektronski naslov in geslo).

Pritožbe in spori

Spletna trgovina spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže (telefonsko ali po elektronski pošti).

Morebitne pritožbe uporabniki lahko oddajo prek e-poštnega naslova info@spelasilajoga.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Kupec bo v 5 delovnih dneh prejel potrdilo o prejeti pritožbi in informacije o tem, kako dolgo bo obravnava pritožbe trajala. Kupec bo o poteku postopka ažurno obveščen.

Zavedamo se, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora, zato si po svojih najboljših močeh prizadevamo, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče glede na stalno prebivališče potrošnika in skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznavamo kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo na povezavi tukaj.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremem Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Spremembe Splošnih pogojev poslovanja

Zaradi nenehnega razvoja in izboljšav storitev so včasih nujno potrebne določene spremembe in/ali dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. V navedenih primerih si pridržujemo pravico, da lahko določbe spremenimo brez predhodnega obvestila, vsekakor pa bomo vse uporabnike o vsakršni spremembi pravočasno obvestili na ustrezen način, npr. prek e-pošte ali z objavo na spletni strani. Če vam vsebina spremenjenih splošnih pogojev ne bo ustrezala, vam svetujemo, da z uporabo spletne strani in trgovine prehenate.

Verzija: 1.0

Zadnjič posodobljeno: januar 2022